Η πύλη της Ιστορίας των τεχνών, ένας συνεχής διάλογος με τον πολιτισμό

Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια έκδοση της πύλης «Ιστορία των Τεχνών», πλήρως αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη, από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού για να στηρίξουν κάθε νέο στη πορεία της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής του εκπαίδευσης.

Visitez la maison de Claude Monet

French version - γαλλική έκδοση

Fondation Claude Monet Giverny

Immersion dans le quotidien de l'artiste Claude Monet grâce à cette visite virtuelle : l'occasion de (re) découvrir son atelier ainsi que son impressionnante collection d'estampes japonaises.

Visitez la maison de Claude Monet

Fondation Claude Monet - 84 rue Claude Monet 27620 Giverny

L’art par le petit bout de la lorgnette : les œuvres décryptées

French version - γαλλική έκδοση

Sourire avec le Musée du Louvre !

Partir à la découverte des plus beaux (et des plus inquiétants) sourires de l’histoire de l’Art, c’est possible, grâce à la plateforme proposée par le musée du Louvre.

Souriez ! De la Joconde et son sourire énigmatique aux sculptures médiévales, le sourire est un attribut signifiant dans l’iconographie à toutes les époques. Partez à la découverte des plus beaux ou des plus inquiétants sourires de l’Antiquité au XIXe siècle !

Institut français de Chypre