Επιλέξτε τη γαλλική εκπαίδευση

Η επιλογή της γαλλικής εκπαίδευσης σημαίνει υιοθέτηση αξιών αριστείας, ανταλλαγής και  ακτινοβολίας. Σημαίνει την επιλογή ποιοτικής εκπαίδευσης διεθνούς εμβέλειας, καθοδηγούμενη από την απαιτητική γαλλική εκπαίδευση, ανοιχτή στη χώρα υποδοχής. Σε αυτό το φυλλάδιο, θα βρείτε όλες τις βασικές πληροφορίες για τη γαλλική εκπαίδευση.    

 

 

Création d'une association FLAM (Français Langue Maternelle)

French version - γαλλική έκδοση

Vous êtes une famille française ou bi-nationale résidant à Chypre, et votre enfant est scolarisé dans une autre langue que le français.  Vous souhaiteriez cependant que vos enfants puissent bénéficier d’activités culturelles ou linguistes extra-scolaires en français.

Περισσότερα...

Répertoire des ressources FLE gratuites

French version - γαλλική έκδοση

ressources fleDes outils numériques utiles ...

Περισσότερα...

Formations à distance et ressources pédagogiques pour les enseignants de FLE

French version - γαλλική έκδοση

France Education International (ex CIEP) constate, à travers les réseaux sociaux, la forte mobilisation des enseignants de FLE pour assurer la continuité pédagogique et ainsi vous transmet des éléments d'information concernant ses dispositifs de formation à distance et des liens vers des ressources pédagogiques accessibles gratuitement.

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες