Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ

Je parle en français dès le premier coursΜιλώ στα γαλλικά από το πρώτο μάθημα!

Από την αρχή της εκμάθησής σας, οι καθηγητές μας σας βυθίζουν στη γαλλική γλώσσα και επικεντρώνονται στην ομιλία και την προφορά. Οι στόχοι κάθε μαθήματος επιλέγονται ώστε να εφαρμόζεται σταδιακή δυσκολία προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να εκφραστούν εύκολα στα γαλλικά και να ενσωματώσουν τις γλωσσικές δομές.

 

 

 

 

Culture françaiseΜαθαίνω μια γλώσσα - Ανακαλύπτω μια κουλτούρα !

Κάθε μαθητής μας έχει πρόσβαση στην ψηφιακή ιβλιοθήκη Culturethèque. Μπορείτε να συμβουλευτείτε περισσότερα από 230.000 έγγραφα (ακουστικά, βίντεο, κόμικς, περιοδικά κ.λπ.) για να συνεχίσετε τη γαλλόφωνη περιπέτεια και έξω από την τάξη!

 

 

 

Japprends le français dans des conditions optimalesΜαθαίνω γαλλικά σε ιδανικές συνθήκες !

Τα μαθήματά μας προσφέρονται σε μικρές ομάδες για να σας εγγυηθούμε ποιότητα διδασκαλίας και καλή επικοινωνία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι αίθουσες διδασκαλίας μας είναι σύγχρονες και καλά εξοπλισμένες (υπολογιστής, βιντεοπροβολέας) για να επιτρέπουν τη χρήση βοηθητικών οπτικοακουστικών υλικών. Τα μαθήματά μας για τα παιδιά δίνονται σε έναν ειδικό χώρο κατάλληλο για μικρά παιδιά.

 

 

 

Une approche communicative et pragmatique

Μια επικοινωνιακή και ρεαλιστική προσέγγιση

Δουλεύουμε τον προφορικό και γραπτό λόγο. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να επικοινωνούν στα γαλλικά στην καθημερινή ζωή: να μπορούν να καταλάβουν μια ανακοίνωση σε ένα αεροδρόμιο, να συμπληρώσουν μια φόρμα, να περιηγηθούν στο διαδίκτυο, να κάνουν κράτηση σ ’ένα εστιατόριο, να γράψουν ένα e-mail, να εκφραστούν σε μια συνάντηση ...

 

 

 

La grammaireΓραμματική και λεξιλόγιο: μια διαφορετική προσέγγιση

Η γραμματική και το λεξιλόγιο δεν παραβλέπονται, αντίθετα! Κάθε μάθημα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη ενός σημείου ή πολλών γλωσσικών σημείων και την εφαρμογή τους απευθείας μέσω προφορικών και γραπτών δραστηριοτήτων έκφρασης. Δουλεύονται ώστε να χρησιμοποιήθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες με στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση τους.

 

 

 

Une démarche actionnelle des documents authentiques 2Μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη δράση, αυθεντικά έγγραφα

Τα μαθήματα οργανώνονται γύρω από πρόσφατες μεθόδους που ακολουθούν τις αρχές της προσέγγισης προσανατολισμένης στη δράση και με συμπληρωματικά βοηθήματα: βίντεο, τραγούδια, διαφημίσεις, αποσπάσματα από ραδιόφωνα ή εφημερίδες ώστε να εξερευνήσετε τη γαλλόφωνη πραγματικότητα. Βρισκέστε έτσι σε καταστάσεις που σας προετοιμάζουν να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα σε πραγματικές συνθήκες για να πραγματοποιήσετε διάφορες κοινωνικές ενέργειες.

 

 

Le Cadre Européen Commun de Référence 3Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Τα επίπεδα των μαθημάτων μας ακολουθούν την ταξινόμηση και τις συστάσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες :  A1-A2-B1-B2-C1-C2 . Μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε την πρόοδό σας και να μάθετε ποιο δίπλωμα θα δώσετε. Με την επικύρωση του επιπέδου σας με το κατάλληλο δίπλωμα, μπορείτε να αναδείξετε επίσημα και με διάρκεια τις δεξιότητές σας.

Institut français de Chypre