Ωράριο

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 8:00 - 18:00
Τρίτη 8:00 - 18:00
Τετάρτη 8:00 - 18:00
Πέμπτη 8:00 - 18:00
Παρασκευή 8:00 - 13:00

Contact

Γραφείο Εξετάσεων

Το Γραφείο Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα

8:30-14:30

Τρίτη

8:30-13:00 

14:00-17:00

Τετάρτη

8:30-13:00

14:00-17:00

Πέμπτη

8:30-14:30

Παρασκευή

8:30-14:30

Contact

Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Espace Campus France

Το Γραφείο Campus France του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα 9:00 - 18:00
Τρίτη 9:00 - 15:00
Τετάρτη 9:00 - 18:00
Πέμπτη 9:00 - 15:00
Παρασκευή 9:00 - 14:00

Contact Campus France

Ateliers sur l'ère du numérique

French version - γαλλική έκδοση

 

Sommes-nous entrés dans « l’ère du soupçon » ?
 
Des fausses informations, infox, fake news, au nouveau logiciel « Chat GPT » qui permet à l’intelligence artificielle de composer aussi bien, voire mieux, que nous, des textes complexes ou des images entièrement artificielles, nous sommes de plus confrontés au soupçon.
Ce qu’on nous donne à voir a-t-il seulement existé ? Ce que nous lisons, est-il écrit par un être humain ? A qui se fier ? Comment trouver la bonne information ? Comment dépister le faux ? Quelle attitude avoir face à ces nouvelles formes d’écriture sans auteur ? Pour tenter d’y voir plus clair, nous vous invitons à deux formations/informations à l’Institut français.
Les formations s’adressent principalement aux enseignants de français, du public ou du privé et sont gratuites.
Inscriptions nécessaires
 
Fake-news : comment les dépister ?
 
Jeudi 15 et 22 juin, de 17h00 à 19h00, avec Stéphanie Youssef, Journaliste à l’Agence France Presse à Chypre, responsable des réseaux sociaux et de l’investigation numérique
« Nous apprendrons dans ces deux jours à vérifier l'authenticité des images et des vidéos trompeuses qui deviennent virales sur les réseaux sociaux avec des exemples et des exercices à faire sur place. Merci de prendre vos ordinateurs portables ou tablettes. »
Merci de vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://forms.gle/Vxcjqy9X3Ye9ZU8o9
 
Chat GPT : la panique ou la pratique ?
 
Jeudi 29 juin, de 17h00 à 19h00, avec Françoise Jammet, enseignante de français langue étrangère à l’Université de Chypre.
Merci de consulter le texte de présentation et de vous inscrire en cliquant sur le lien : https://forms.gle/BsWwJ75vVaniuMeb8