Ωράριο

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 8:00 - 18:00
Τρίτη 8:00 - 18:00
Τετάρτη 8:00 - 18:00
Πέμπτη 8:00 - 18:00
Παρασκευή 8:00 - 13:00

Contact

Γραφείο Εξετάσεων

Το Γραφείο Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα

8:30-14:30

Τρίτη

8:30-13:00 

14:00-17:00

Τετάρτη

8:30-13:00

14:00-17:00

Πέμπτη

8:30-14:30

Παρασκευή

8:30-14:30

Contact

Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Espace Campus France

Το Γραφείο Campus France του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα 9:00 - 18:00
Τρίτη 9:00 - 15:00
Τετάρτη 9:00 - 18:00
Πέμπτη 9:00 - 15:00
Παρασκευή 9:00 - 14:00

Contact Campus France

Καλοκαιρινό ωράριο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 8πμ έως τις 4μμ από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και από τις 8πμ έως τις 2μμ την Παρασκευή, από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022. 

Το Ινστιτούτο θα είναι κλειστό από τις 8 έως τις 24 Αυγούστου. Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα 12 Σεπτέμβριου( οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου).