• Θέλετε να...

    • εξασκηθείτε για το DELF σε συνθήκες εξέτασεων;
    • εξοικειωθείτε με τις ασκήσεις κατανόησης του DELF ;

    Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου σας προτείνει δειγματική εξέταση για προετοιμασία της προφορικής και γραπτής κατανόησης για τα επίπεδα DELF Α1 Α2 Β1 και DELF Β2 σε συνθήκες εξετάσεων.

    Τα αποτελέσματα θα είναι έτοιμα 3 εβδομάδες μετά τη δειγματική εξέταση.


Επίπεδο

Ημερομηνία

Ώρα

Τιμή

 A1 Junior

30 Μαρτίου 2022  17h30 - 18h30  €25

A2 Junior

30 Μαρτίου 2022

17h30-18h40

€25 

B1 Junior

 30 Μαρτίου 2022

17h30-18h55

€25 

 B2 Junior 

 30 Μαρτίου 2022  17h30- 19h15  €30

 A1 Tout Public

 30 Μαρτίου 2022  17h30 - 18h30  €25

A2 Tout Public 

 30 Μαρτίου 2022  17h30 - 18h40

€25

B1 Tout Public

B2 Tout Public

 30 Μαρτίου 2022

 30 Μαρτίου 2022

17h30-18h55

17h30 -19h15

€25

€30

 

Η εξεταστική Μαρτίου έχει ακυρωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το  22 45 93 36

Institut français de Chypre