Οι εγγραφές για την εξεταστική DELF-DALF Prim/ Junior / Tout public Μαίου 2021 έχουν ανοίξει.

Οι εγγραφές για την εξεταστική DELF-DALF Prim/ Junior / Tout public Μαίου 2021 έχουν ανοίξει.

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή από 27 Ιανουαρίου μέχρι 18 Μαρτίου.

Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας των εξετάσεων: https://ifchypre.org/el/examens/delf-dalf

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα των εξετάσεων ή να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξετάσεων : 22 45 93 36/3

Institut français de Chypre