Τα αποτελέσματα της εξεταστικής Δεκεμβρίου 2021 DELF-DALF Tout Public και DELF Junior είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου. Για να δείτε αν έχετε επιτύχει μπορείτε να πάτε στη σελίδα των εξετάσεων: https://ifchypre.org/fr/examens/delf-dalf. Τα ατομικά δελτία επίδοσης θα τα βρείτε στους λογαριασμούς σας στην πλατφόρμα των εξετάσεων σύντομα : https://ifchypre-exam.org/.

Institut français de Chypre