Εντατικα μαθηματα 2021 - 2022

Οι εγγραφές γίνονται από 13 Μαΐου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2021 - Έναρξη μαθημάτων : Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

A1

αρχάριοι

Ad.1 (Α)

Δευτέρα - Πέμπτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

60

Από: 13/09/2021

Μέχρι: 13/11/2020

 

400

Ad.1 (Β)

Τρίτη - Πέμπτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

60

Από: 17/01/2022

Μέχρι: 19/03/2022

A2

Ad.2 (A)

Δευτέρα - Τετάρτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

80

Από: 13/09/2021

Μέχρι: 04/12/2021

 

570 €

 

Ad.2 (B)

Δευτέρα - Πέμπτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

80

Από: 15/11/2021

Μέχρι: 19/02/2022

Ad.2 (C)

Τρίτη - Πέμπτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

80

Από:   14/03/2022

Μέχρι: 16/06/2022

B1

Ad. 3 (A)

Δευτέρα - Τετάρτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

90

Από: 13/09/2021

Μέχρι: 14/12/2021

 

570 €

Ad. 3 (B)

Δευτέρα - Τετάρτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

90

Από: 17/01/2022

Μέχρι: 16/04/2022

Ad. 3 (C)

Δευτέρα - Πέμπτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

90

Από: 21/02/2022

Μέχρι: 06/06/2022

B2

Ad.4(A)

Δευτέρα - Τετάρτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

100

Από: 13/09/2022   Μέχρι: 08/01/2022

 

 

710 €

Ad.4(B)

Δευτέρα - Τετάρτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

100

Από: 17/01/2022   Μέχρι: 12/05/2022

C1

Int. C1 (A)

Τρίτη - Πέμπτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

130

Από: 13/09/2021   Μέχρι: 08/02/2022

945

Int. C1

(B)

Δευτέρα - Τετάρτη

Σάββατο

18.30 - 20.30

09.00 - 12.00

130

Από: 10/01/2022   Μέχρι: 06/06/2022

945

Ο αριθμός των θέσεων που προβλέπεται για κάθε τμήμα είναι περιορισμένος γι' αυτό προκρατήστε τις θέσεις σας εγκαίρως. Ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος 6 άτομα.

Institut français de Chypre