Ωράριο

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 8:00 - 18:00
Τρίτη 8:00 - 18:00
Τετάρτη 8:00 - 18:00
Πέμπτη 8:00 - 18:00
Παρασκευή 8:00 - 13:00

Contact

Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Θέση:
Attaché culturel - Chargé de communication
Διεύθυνση:
59, Strovolos Avenue
STROVOLOS
-- Non U.S. --
2018
Chypre
Τηλέφωνο:
22459337
Κινητό:
96693278
Αποστολή Email