Ωράριο

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 8:00 - 16:00
Τρίτη 8:00 - 16:00
Τετάρτη 8:00 - 16:00
Πέμπτη 8:00 - 16:00
Παρασκευή 8:00 - 14:00

Contact

Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Θέση:
Chargée des examens et de la promotion des certifications
Διεύθυνση:
59, Strovolos Avenue
Nicosie
Strovolos
2018
Chypre
Τηλέφωνο:
+357 22 45 93 36
Αποστολή Email