Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Ωράριο

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 9:00 - 18:00
Τρίτη 9:00 - 18:00
Τετάρτη 9:00 - 18:00
Πέμπτη 9:00 - 18:00
Παρασκευή 9:00 - 13:00

Contact

Ανακαλύψτε το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου σε βίντεο!

by Lovely Films Cinema - Nikolas Kontolemis

Γραφείο Εξετάσεων

Το Γραφείο Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα

8:30-14:30

Τρίτη

8:30-13:00 

14:00-17:00

Τετάρτη

8:30-13:00

14:00-17:00

Πέμπτη

8:30-14:30

Παρασκευή

8:30-14:30

Contact

Espace Campus France

Το Γραφείο Campus France του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα 9:00 - 18:00
Τρίτη 9:00 - 15:00
Τετάρτη 9:00 - 18:00
Πέμπτη 9:00 - 15:00
Παρασκευή 9:00 - 14:00

Contact Campus France

DELF-DALF Inscriptions Session de mai 2023

French version - γαλλική έκδοση

DELF Junior : Cliquez ici

DELF TP : Cliquez ici 

DELF Prim : Cliquez ici

mai 2023

Les convocations aux examens seront disponibles en téléchargement sur votre compte deux semaines avant la date prévue de votre examen.

Les résultats seront disponibles en téléchargement dans les deux mois suivant la passation.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le bureau des examens au 22 45 93 36.

-----------------------------------

 

Οι εγγραφές για την εξεταστική DELF-DALF Junior  και Tout public Μαῒου 2023 θα γίνονται από 23 Ιανουαρίου μέχρι 19 Μαρτίου 2023.

DELF Junior : Cliquez ici

DELF TP : Cliquez ici

Οι εγγραφές για την εξεταστική DELF Prim Μαῒου 2023 θα γίνονται από 23 Ιανουαρίου μέχρι 06 Μαρτίου 2023.

DELF Prim : Cliquez ici

 

Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα εξετάσεων: https://ifchypre-exam.org/

Οι ατομικές προσκλήσεις στις εξετάσεις θα είναι έτοιμες προς εκτύπωση από το λογαριασμό σας δύο εβδομάδες πριν από την εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξετάσεων: 22 45 93 36

--------------------------------------------------------------------------------

Registrations to the DELF-DALF Junior and Tout public May 2023 session will be open from the 23th of January to the 19th of March 2023.

DELF Junior: Cliquez ici

DELF TP: Cliquez ici

Registrations to the DELF Prim May 2023 session will be open from the 23th of January to the 6th of March 2023.

DELF Prim : Cliquez ici

All personal invitations to the exams will be available on the accounts on the Exams’ platform two weeks before the exam date.

Results will be available within two months following the exam date.

For any further information, please contact the examination office at 22 45 93 36.

 

DELF-DALF

Ömür boyu geçerli resmî diploma

Mayıs 2023 Sınav Dönemleri

DELF Junior A1 – B2: 13 ve 20 Mayıs

DELF A1 – B2: 6 Mayıs

DALF C1 – C2: 6 ve 7 Mayıs

Kayıt için son tarih: 19 Mart

Mayıs 2023 Sınav Dönemine Kayıtlar

DELF Junior ve DELF DALF Tout public Mayıs 2023 sınavlarına kayıtlar 23 Ocak - 19 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav tarihleri :

DELF Junior : Buraya tıklayın

DELF TP : Buraya tıklayın

DELF Prim Mayıs 2023 sınavlarına kayıtlar 23 Ocak - 6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav tarihleri :

DELF Prim : Buraya tıklayın

Kayıtlar sadece çevrimiçi sınav platformu üstünden yapılmaktadır:

https://ifchypre-exam.org/

Sınav katılım belgelerini sınav tarihinden iki hafta önce platform hesabınızdan indirebilirsiniz.

Sonuçlar sınav tarihinden itibaren iki ay içinde platformdan indirilebilir.

Detaylı bilgi için sınav bürosuna 22 45 93 36 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.