Γραφείο Εξετάσεων

Το Γραφείο Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα

8:30-14:30

Τρίτη

8:30-13:00 

14:00-17:00

Τετάρτη

8:30-13:00

14:00-17:00

Πέμπτη

8:30-14:30

Παρασκευή

8:30-14:30

Contact

Εξετάσεις - Τα πιο διαβασμένα άρθρα

Logo TCF
Το TCF (Τεστ Γνώσης Γαλλικών) είναι ένα τεστ πιστοποίησης γλωσσικών ικανοτήτων, με εγκυρότητα δυο χρόνων από την μέρα της εξέτασης. Αξιολογεί το επίπεδο του υποψήφιου στα Γαλλικά σε μια συγκεκριμένη στιγμή, κατατάσσοντάς τον σε ένα από τα έξι επίπεδα (από το Α1 μέχρι το C2) της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Παρουσίαση του TCF

Το TCF (Τεστ Γνώσης Γαλλικών) αξιολογεί το επίπεδο του υποψήφιου στα Γαλλικά σε μια συγκεκριμένη στιγμή, κατατάσσοντάς τον σε ένα από τα έξι επίπεδα (από το Α1 μέχρι το C2) της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Πρόκειται για ένα τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με 76 διαβαθμισμένες ερωτήσεις γραπτής και προφορικής κατανόησης, καθώς και κατάκτησης γλωσσικών δομών. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει δύο προαιρετικές εξετάσεις γραπτής και προφορικής έκφρασης.

TCF GR
Les épreuves obligatoires se présentent sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comportant 76 questions au total. 

Αίτηση εγγραφής   

Manuel du candidat

Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.ciep.fr/tcf