Μαθήματα γαλλικών για μικρά παιδιά (4-6 χρονών) (20ώρες)

Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, τα παιδιά μαθαίνουν τα βασικά της γαλλικής γλώσσας δουλεύοντας σε θέματα κοντά στον κόσμο τους, όπως, για παράδειγμα, αριθμοί, το σώμα, η οικογένεια, τα οικιακά αντικείμενα, τα χρώματα ή ακόμη και τα ζώα.

Αυτά τα μαθήματα βασίζονται σε εκπαιδευτικό υλικό ειδικά προσαρμοσμένο για μικρά παιδιά και σε διάφορες δραστηριότητες (σχέδια, χειροκίνητες δραστηριότητες, ιστορίες, τραγούδια, παιδικοί σταθμοί), που προωθούν την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, αλλά και την αίσθηση αφύπνισης και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Αυτά τα μαθήματα προσφέρονται από επίπεδο Α1.1 έως Α2 δια ζώσης * για 2 εβδομάδες της επιλογής σας :

Ημερομηνίες :

  • από τις 5 μέχρι 16 Ιουλίου 2021
  • από τις 19 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021

Ώρες Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10.30πμ-12.30μμ, συνολικά 10 ώρες την εβδομάδα.

Τιμή : 140 ευρώ για 20 ώρες μαθημάτων.

* Σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τις κυπριακές αρχές.

 

Institut français de Chypre