Ετήσια μαθήματα 2020 - 2021

Οι εγγραφές γίνονται από 13 Μαΐου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2020

 Έναρξη μαθημάτων : Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020. 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΩΝ

 

 

 ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 

 

B1

Ad.3

Δευτέρα - Τετάρτη

18.30 -     20.30

120

            

             750 €

B2

Ad.4

Τρίτη - Παρασκευή

18.30 -     20.30

120

C

Ad.5

Δευτέρα - Τετάρτη

Παρασκευή 

19.00 -     20.30

19.00 - 20.30

135

945€

Conversation B2/C

 

Τρίτη

18.30 -     20.00

45

300 €

Conversation B2/C

 

Tετάρτη

10.00 -     12.00

60

400

 

 

Institut français de Chypre