Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Ωράριο Λειτουργίας για το κοινό

 

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 8:30 -15:30
Τρίτη 8:30 -15:30
Τετάρτη 8:30 -15:30
Πέμπτη 8:30 -15:30
Παρασκευή 8:30-14:30

Contact

Works in Progress 

 

Emmanuel Mouriez
Θέση:
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle
Διεύθυνση:
59, Strovolos Avenue
Nicosia
2018
Τηλέφωνο:
+357 22 45 93 35
Αποστολή Email